LAPPKÄRSBERGET

Beställare: Peab

Adress: Lektorsstigen 19

Projektdata: Tegelmurning, fönsterbläck, stuprör & krön

Uppdragstid: 2019-2020

Projektledare: Sanger Kader