STARK byter årligen ca 3–5000 fönster åt olika kunder, allt från mindre bostadsrättsföreningar till stora privata och offentliga fastighetsbolag.

Att byta till moderna fönster innebär inte bara ökad livslängd utan kan även bidra till förbättring av innemiljö och energiförbrukning. Ett modernt fönster är tystare och tätare och det finns många tekniska möjligheter som solskydd, bullerdämpning, smutsavvisning mm till rimliga kostnader.

Finns inte förutsättningarna eller behovet att göra ett helt byte kan det räcka med en renovering. Med hjälp av ett långt samarbete med våra erfarna fönsterentreprenörer brukar vi hitta en bra lösning på det mesta. Vi projekterar och provar gärna fram er lösning och ftersom vi inte är bundna till någon leverantör har vi möjlighet att anpassa teknik, material och system utifrån behov och önskemål. En renovering kan innebära allt från enklare målning till renovering av karmar eller byte av glaspartier. Även en ordentligt utförd renovering kan bidra till att fastigheten sparar på energi vilket i sin tur blir en ekonomisk och miljömässig fördel.

För våra kulturfastigheter finns ofta inga andra alternativ än att renovera, här arbetar vi förstås också med ursprungliga hantverksmetoder och material. 

Fönsterbyte Stockholm