Levrantörsinfo

Fakturering till Stark Fasadrenovering

Vid fakturering till Stark Fasadrenovering gäller följande villkor:

Faktura skall alltid innehålla följande korrekta information:

 • Korrekt bolagsnamn:  Stark Fasadrenovering i Sverige AB
 • Korrekt fakturaadress: Box 6081, 141 06 KUNGENS KURVA
 • Korrekt org.nr: 556691-3033  VAT: SE556691303301
 • Vårt projektnummer och namn:  "P2149 Kv. Exempel"
 • Namn på vår beställare/kontaktperson
 • Ert organisationsnummer och momsnummer
 • Er postadress och kontaktuppgifter
 • Er kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Information om F-skattebevis
 • Kontouppgifter (kopplade till ert organisationsnummer)
 • Beskrivning av utfört uppdrag, material med tillhörande dokumentation
 • Priser och artiklar specificerade
 • Momsredovisning

Fakturering kan ske digitalt i s.k. PDF-format. Faktura sänds som bilaga via e-post till:  faktura@starkfasad.se

Saknas ovan uppgifter har inte korrekt fakturering utförts och fordran bestrids, fakturan kommer återsändas utan åtgärd. 

Generella villkor

 • För byggindustrin gäller generellt AB04/ABT06 samt tillhörande ABT-U för underentreprenör (se nedan) samt ABM för tillverkare.
 • Fakturering skall föregås av skriftligt avtal/avrop/beställning från Stark Fasadrenovering, och underlag som tidrapporter eller uppdragsunderlag skall vara undertecknade av behörig på Stark Fasadrenovering.
 • Betalningsvillkor är alltid minst 30 dagar netto - från mottagen, korrekt, faktura. 
 • Fakturering sker normalt månadsvis och separat per uppdrag/projekt. Eventuella tillkommande kostnader och ändringskostnader faktureras separat från kontrakt. 
 • Ingen rätt att försälja eller på annat sätt överlåta fordran till tredje part, med s.k. cut-off-klausul, t ex factoring el. liknande.
 • Om Stark Fasadrenovering så av misstag skulle betala sådan försåld eller överlåten faktura finns ingen accept till ett sådant förhållande. 

OBS! Underentreprenörer måste erhållit godkännande före att uppdrag får utföras och före att fakturering är möjlig. Det innefattar bl.a. att bolaget till Stark Fasadrenovering skall inneha och redovisa handlingar rörande:

 • Giltigt kollektivavtal för samtliga anställda (s.k. hängavtal Byggnads) alt. medlemsbevis i Sveriges Byggindustrier
 • Gällande allrisk- och ansvarsförsäkring
 • Avtal om företagshälsovård
 • F-skattebevis
 • Utdrag SKV4820, att bolaget sköter skatter och sociala avgifter. 
 • Avtal ID06 och ID06-legitimation för samtlig personal
 • Monteringspersonal skall inlämna kopior på samtliga kompetensbevis
 • Utländsk personal skall lämna kopia på id-handling och för denne nödvändiga tillstånd för arbete i Sverige.