Stefan Karlsson

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Stefan är VD på STARK Fasadrenovering och axlar i det helhetsansvaret för verksamheten. Stefan är även en av de som bäst känner STARK:s historia, organisation och kärnverksamhet - som en av de som varit längst inom företaget.

Favoritfasad: Stockholms Olympiastadion

Martin Wulff

PROJEKTCHEF

Martin har en gedigen utbildning och tjugo års arbetslivserfarenhet inom murarhantverket. Han började, som lärling, på STARK direkt efter sin utbildning. Via sju år som lagbas och fem år som Platschef/Arbetsledare axlar han nu rollen som Projektchef.

Favoritfasad: Kvarteret Stiftelsen Sundbyberg

Eva Söderström

REDOVISNINGSANSVARIG

Eva har från starten sommaren 2011 varit en viktig kugge inom ekonomienheten på STARK och ansvarar för löpande redovisning och bokföring och administrativa rutiner. Eva besitter både bred kompetens och lång erfarenhet. Hon är utbildad ekonom vid Stockholms Universitet.

Favoritfasad: Louvren Paris

Calle Cederqvist

PROJEKTLEDARE

Calle är sedan slutet av 2015 en del av STARKs produktionsledning. Där fyller han funktionen som projektledare. Med sin långa erfarenhet av verksamheten ute på arbetsplatserna finns här den kompetens som behövs för att uppnå de resultat som eftersträvas på STARKs entreprenader.

Favoritfasad: Grand Hôtel

Per Österlin

KALKYLCHEF

Per är en del av produktionsledningen där han arbetar som kalkylchef. Efter avlagd byggingenjörexamen på Lunds Tekniska Högskola har Per arbetat på arkitektkontor där han samlat på sig erfarenhet genom etablering av modullägenheter och energieffektivisering av småhus.

Favoritfasad: TV-huset Västra hamnen i Malmö