BRF KASERNEN 2

P-NR: P8098

Uppdragsbeskrivning:

Renovering av befintligt putsfasad 

Adress: Grev Magnigatan 8

Kommun: Stockholm

Slutfört: 2019