Balkongen är en relativt utsatt del av ett hus och behöver, precis som resten av fastigheten, underhållas för att hålla så länge som möjligt. Detta underhåll kan innebära allt ifrån en enklare renovering till att i vissa fall balkongen byts ut helt. Det finns en mängd olika lösningar och på STARK kan vi hjälpa er att ta fram förslag och göra prov på vad som kan passa just er fastighet. Skulle det finnas intresse i att bygga ut eller lägga till en balkong kan vi även bistå i projektering, planering och bygglovsförfarande.

Eftersom vi både platsgjuter, monterar prefabricerade balkonger eller kombinerar renovering med en prefabricerad komplettering finns det många möjligheter för att hitta en lösning som passar den specifika fastigheten. Något som inte bara ökar livslängd och kvalitet utan även ökar värdet på fastigheten.

Vi renoverar eller ersätter balkongräcken och i samband med detta finns möjlighet att förbereda för olika typer av inglasningssystem eller genomför en komplett inglasning vid tid för renoveringen.

Vid en balkongrenovering kan det vara praktiskt att se om det finns ytterligare renoveringsbehov av fastigheten så som renovering/lagning av fasad, måleri, plåt eller fönsterbyte. Allt detta går att paketera i en helhetslösning där ni får en motpart och en garanti.

Tack vare vår gedigna erfarenhet inom området har vi smarta och effektiva lösningar för att underlätta så mycket som möjligt för de boende i fastigheten vid till exempel renovering av loftgångar, vilket kan kännas som ett besvärligt projekt för de boende.