Är det dags att renovera, byta ut eller lägga ett helt nytt tak? Precis som i allt arbete inleder vi ett projekt med en noggrann analys kring vilka åtgärder som behöver vidtas, allt för att kunna anpassa materialval och teknik samt få en så energieffektiv lösning som möjligt. Ibland kan till exempel en omkonstruktion av takets lutning var fördelaktig för att få en bättre avrinning av dagvatten, eller ett förlängt taksprång (”utstick” från fasaden) vilket bidrar till ökad livslängd av fastighetens fasad. Hela fastigheten påverkas alltså av takets konstruktion och material och därför är det viktigt att uppdraget projekteras rätt utifrån rådande omständigheter och önskemål.

Vi arbetar med alla typer av takmaterial och alla typer av beläggningar, tegel-, plåt-, skiffer-samt papptak. I detta utför vi rent underhåll eller fullt byte. Men även översyn, rengöring och ommålning.

 

Fasadrenovering Stockholm

Fönsterbyte Stockholm