Tak

Tak

Är det dags att renovera, byta ut eller lägga ett helt nytt tak? Precis som i allt arbete inleder vi ett projekt med en noggrann analys kring vilka åtgärder som behöver vidtas, allt för att kunna anpassa materialval och teknik samt få en så energieffektiv lösning som möjligt. Ibland kan till exempel en omkonstruktion av takets lutning var fördelaktig för att få en bättre avrinning av dagvatten, eller ett förlängt taksprång (”utstick” från fasaden) vilket bidrar till ökad livslängd av fastighetens fasad. Hela fastigheten påverkas alltså av takets konstruktion och material och därför är det viktigt att uppdraget projekteras rätt utifrån rådande omständigheter och önskemål.

Vi arbetar med alla typer av takmaterial och alla typer av beläggningar, tegel-, plåt-, skiffer-samt papptak. I detta utför vi rent underhåll eller fullt byte. Men även översyn, rengöring och ommålning.

 

Fasadrenovering Stockholm

Fönsterbyte Stockholm

Våra tjänster

Rött Tegel

Fasad

Vi erbjuder professionella lösningar för att renovera, bygga om eller bygga nytt för att förbättra utseendet och funktionaliteten på en byggnad.

Starkfasad Balkonger

Balkong

Balkongen är en relativt utsatt del av ett hus och behöver, precis som resten av fastigheten underhållas för att hålla så länge som möjligt.

Starkfasad Fönster

Fönster

STARK byter årligen ca 3-5000 fönster åt olika kunder. Ett fönsterbyte eller renovering av befintliga fönster kan bidra till att en fastighet sparar energi, vilket i sin tur blir fördelaktigt både miljömässigt och ekonomiskt.

Tak

Tak

Ett taks välmående och konstruktion påverkar hela fastigheten. Därför är det viktigt att projekteringen är noggrant genomförd för ett så bra och hållbart resultat som möjligt.

Fasad

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Referenser

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida
Jobba Hos Oss Fasadgruppen