Fasadarbeten

Att hitta rätt teknisk lösning för era fasader för ett så hållbart och energisnålt resultat som möjligt är något vi finner stolthet i. Självklart ska det vara snyggt också, så att hitta rätt struktur, form och kulör (NCS färger = www.ncs.se) är något vi alltid projekterar fram tillsammans med er som beställare. Vi arbetar oberoende av leverantörer och har därför möjlighet att anpassa materialen utifrån behovet. Ofta tar vi fram prover på hur slutprodukten ska bli eller så utför vi provmontage på en del av era fasader.

Oavsett om det gäller ett restaureringsuppdrag för att återskapa sådant som är på väg att gå förlorat eller om det är en nyare och yngre fasad undersöker vi noggrant alternativ som passar den enskilda fasaden. Även om murade fasader är en av våra specialiteter med lång erfarenhet har vi stor kompetens inom alla typer av jobb. Finns det behov av omfogning och av tegelfasad kan vi även hjälpa till med det.

Vi arbetar förstås med dagens mest moderna fasadsystem. Detta är system som klarar Boverkets tuffa regler och både projektering och utförande sker i nära samverkan med de olika leverantörerna, som också utbildar och ibland även certifierar vår personal i sina system. Med dagens metoder ges även en nästintill underhållsfri fasad för lång tid framåt. Murade fasader är ur ett livscykelperspektiv bland det mest ekonomiska man kan välja för sin fastighet.

STARK är SPEF-certifierat avseende puts och kan därmed erbjuda lösningar inom SÄKER FASAD, ett system med tredjepartskontrollerat utförande och utökade garantitid till 10 år. För mer information om säker fasad: www.spef.org/certifiering/sakerfasad

 

Ångtvätt

STARK har som enda företag i Sverige både utrustning och utbildad personal för att kunna utföra en miljövänlig och effektiv ångtvätt av fasader. Tack vare möjligheten att anpassa värme och tryck går denna metod att använda skonsamt även på de mest känsliga fasaderna och regleras även efter vilken typ av organism som ska avlägsnas för att uppnå bästa resultat. Metoden är en väl beprövad teknik som med stor framgång använts på kulturbyggnader över bland annat hela Storbritannien. Ännu en stor fördel med metoden är att man använder betydligt mindre vatten än vid en vanlig högtryckstvätt, man sparar om kring 15-20 liter i minuten. Denna metod sparar inte bara på vårt vatten utan är även helt fri från kemikalier. Det är dessutom inte bara miljön man sparar på utan man förenklar även situationen för de boende i fastigheten genom att välja detta alternativ vid en fasadtvätt.

 

Fasadservice

Fasadservice ger dig trygghet, frigör din tid och hjälper dig att få en överblick över dina fasader. Genom ett skräddarsytt serviceavtal kan du förebygga oväntade överraskningar, ha bättre kontroll och slippa oväntade överraskningar. 

Service som kan ingå i ett standardavtal är:

  • Årlig fasadbesiktning av besiktningsman
  • Årlig rapport av fasadens skick
  • Underhållsplan
  • Offerter av fasadarbeten
  • Bygglovshandling av fasadarbeten
  • Bildbevis på sprickor.

Avtalen skräddarsys efter behov och objekt samt löper under ett år.

För mer information om Fasadservice, kontakta: fasadservice@fasadgruppen.se

 

Varför STARK:s fasadrenovering i Stockholm?

Som kund hos oss på STARK i Stockholm kan du räkna med att få ta del av marknadens bästa tjänster inom fasadrenovering. Vi har drygt 55 års erfarenhet av branschen, och vet vad som krävs för att jobbet ska bli utfört på rätt sätt. Sedan starten 1963 har vi ständigt ställt höga krav på oss själva. Vi ser till att utbilda och fortbilda all personal så att de har de kunskaper som krävs. Vi antar stora, små, svåra och enklare projekt inom fasadrenovering i Stockholm, och arbetar med både privata kunder och företagskunder. Dessutom lägger vi stort värde vid att regelbundet utvecklas vad gäller verktyg, material och metoder.

 

Erfarenhet och kompetens

Ingen fasad är den andra lik. Därför finns det ingen universallösning gällande hur man på bästa sätt utför fasadrenovering i Stockholm. Som verksam inom branschen är det viktigt att ha bred kunskap som gör att man kan ta sig an olika projekt med olika behov - Och det kan vi!  På STARK ser vi utbildning av personalen som en helt grundläggande del av vår verksamhet. Det är nämligen viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder service i alla delar av arbetet. Vi hjälper gärna till att komma med rekommendationer vad gäller kulörer och färger innan själva fasadrenoveringen i Stockholm drar igång. Dessutom är vi SPEF-certifierade, vilket ger dig som kund extra trygghet.

 

Varierande projekt

I Stockholm finns Sveriges största utbud av fasader, och därför landets största behov av fasadrenovering. Såväl nyare byggnader som fastigheter med flera hundra år på nacken behöver då och då genomgå den här typen av tjänst. Därför är det viktigt att man, som företag inom fasadrenovering i Stockholm, klarar av att arbeta med byggnader av olika ålder och slag.

På STARK ser vi varje byggnad som ett unikt projekt, och antar utmaningen därefter. Under våra snart 60 år som utförare av fasadrenoveringar i Stockholm har vi ställts inför byggnader med minst sagt varierande förutsättningar. Från putsfasader på några av stadens äldsta hus till betydligt yngre hus med helt andra villkor vad gäller hållbarhet och material. Bland de projekt som vi genomfört finns allt ifrån fasadrenovering av mindre hus i Stockholm, till betydligt större projekt. Två av våra största projekt hittills har varit fasadrenovering av Grand Hôtel och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

 

Fasadrenovering i Stockholm med moderna och miljösmarta medel

Världen förändras och det gör också marknaden för fasadrenovering i Stockholm. Nog för att denna renoveringskonst har funnits i hundratals år, men utvecklingen går ständigt framåt. På STARK lägger vi stort värde vid att utveckla oss själva. Detta gör vi genom att fortbilda oss själva när nya tekniker eller fasadsystem dyker upp på marknaden.

Vi är dessutom mycket stolta över att kunna erbjuda miljövänlig fasadrengöring i Stockholm. Eftersom tvätt är en mycket viktig del för att arbetet ska bli gjort på rätt sätt kan traditionella metoder vara direkt dåliga för miljön. De flesta företag använder såväl kemikalier som högtryckstvättar för detta syfte. Metoder som slösar så mycket som över tjugo liter vatten i minuten. På STARK gör vi på ett annat sätt för att förutsättningarna för fasadrenovering i Stockholm ska vara optimala. Vi kör nämligen enbart på ångtvätt, och det gör oss unika i hela Sverige. Genom att använda ångtvätt innan fasadrenovering i Stockholm slipper vi ödsla stora vattenmängder utan att tumma på kvaliteten vad gäller rengöring.

 

Syftet med fasadrenovering i Stockholm

Alla fasader har olika renoveringsbehov. Efter att ha utfört fasadrenoveringar i Stockholm i mer än 55 år har vi på STARK mött många olika projekt med väldigt olika omfattning. Vissa arbeten handlar om enklare renoveringar medan andra projekt är av betydligt större karaktär. Fastighetens ålder är en viktig komponent för hur arbetet bör utföras. Fasadrenovering av äldre byggnader i Stockholm kräver ofta mer varsamhet från oss för att inte skador ska uppstå. Äldre byggnader kräver dessutom ett mer omfattande förarbete än nyare byggnader. Andra saker som spelar in är förstås vilken typ av fasad det handlar om. Arbeten med trä respektive sten och puts skiljer sig åt i väldigt hög grad. Dessa olikheter ställer krav på kompetensbredd hos fasadrenoverare i Stockholm.

Alla fasader, oavsett ålder, typ och utförande, behöver då och då genomgå renovering. Vi listar de främsta fördelarna med fasadrenovering i Stockholm nedan.

 

Ett vackert yttre

Ingen fastighet förtjänar förfall. När vi på STARK utför fasadrenovering i Stockholm gör vi det med målet att göra byggnaden så estetiskt tilltalande som möjligt. Vissa projekt handlar om att vi återskapar byggnadens ursprungliga yttre. Andra fasadrenoveringar handlar om att ge fastigheten i Stockholm ett nytt och uppdaterat utseende.

 

Hållbarhet

Fasadens främsta uppgift är att skydda fastigheten från yttre påfrestningar. På våra breddgrader utgörs dessa påfrestningar av hårda vindar, regn, snö och stora väderväxlingar. Vargavinter som byts mot tryckande hetta under somrarna sliter på fasaderna. Och väderaspekten är en av de främsta anledningarna till varför tjänster inom fasadrenovering i Stockholm är så eftertraktade. På STARK ser vi till att ge fasaden i fråga ny styrka. Vi lagar sprickor, hål och andra skador för att inte fukt ska ta sig in i och förstöra fastigheten.

 

Husvärde

Sist men inte minst vill vi flagga för den investering i fastigheten som fasadrenovering i Stockholm innebär. Med en fasad som både står pall för vädrets belastning och är estetiskt tilltalande stiger värdet på huset!

Vill du veta mer om STARK och våra tjänster inom fasadrenovering i Stockholm?

Kontakta oss redan idag så svarar vi på dina frågor. Du når oss på telefonnummer 08-534 710 70 eller via mail info@starkfasad.se.

Välkommen!

 

 

Fasadrenovering Stockholm

Våra tjänster

Rött Tegel

Fasad

Vi erbjuder professionella lösningar för att renovera, bygga om eller bygga nytt för att förbättra utseendet och funktionaliteten på en byggnad.

Starkfasad Balkonger

Balkong

Balkongen är en relativt utsatt del av ett hus och behöver, precis som resten av fastigheten underhållas för att hålla så länge som möjligt.

Starkfasad Fönster

Fönster

STARK byter årligen ca 3-5000 fönster åt olika kunder. Ett fönsterbyte eller renovering av befintliga fönster kan bidra till att en fastighet sparar energi, vilket i sin tur blir fördelaktigt både miljömässigt och ekonomiskt.

Tak

Tak

Ett taks välmående och konstruktion påverkar hela fastigheten. Därför är det viktigt att projekteringen är noggrant genomförd för ett så bra och hållbart resultat som möjligt.

Fasad

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Referenser

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida
Jobba Hos Oss Fasadgruppen