Att hitta rätt teknisk lösning för era fasader för ett så hållbart och energisnålt resultat som möjligt är något vi finner stolthet i. Självklart ska det vara snyggt också, så att hitta rätt struktur, form och kulör (NCS färger = www.ncs.se) är något vi alltid projekterar fram tillsammans med er som beställare. Vi arbetar oberoende av leverantörer och har därför möjlighet att anpassa materialen utifrån behovet. Ofta tar vi fram prover på hur slutprodukten ska bli eller så utför vi provmontage på en del av era fasader. 

Oavsett om det gäller ett restaureringsuppdrag för att återskapa sådant som är på väg att gå förlorat eller om det är en nyare och yngre fasad undersöker vi noggrant alternativ som passar den enskilda fasaden. Även om murade fasader är en av våra specialiteter med lång erfarenhet har vi stor kompetens inom alla typer av jobb. Finns det behov av omfogning och av tegelfasad kan vi även hjälpa till med det.

Vi arbetar förstås med dagens mest moderna fasadsystem. Detta är system som klarar Boverkets tuffa regler och både projektering och utförande sker i nära samverkan med de olika leverantörerna, som också utbildar och ibland även certifierar vår personal i sina system. Med dagens metoder ges även en nästintill underhållsfri fasad för lång tid framåt. Murade fasader är ur ett livscykelperspektiv bland det mest ekonomiska man kan välja för sin fastighet.

STARK är SPEF-certifierat avseende puts och kan därmed erbjuda lösningar inom SÄKER FASAD, ett system med tredjepartskontrollerat utförande och utökade garantitid till 10 år. För mer information om säker fasad: www.spef.org/certifiering/sakerfasad

STARK har som enda företag i Sverige både utrustning och utbildad personal för att kunna utföra en miljövänlig och effektiv ångtvätt av fasader. Tack vare möjligheten att anpassa värme och tryck går denna metod att använda skonsamt även på de mest känsliga fasaderna och regleras även efter vilken typ av organism som ska avlägsnas för att uppnå bästa resultat. Metoden är en väl beprövad teknik som med stor framgång använts på kulturbyggnader över bland annat hela Storbritannien. Ännu en stor fördel med metoden är att man använder betydligt mindre vatten än vid en vanlig högtryckstvätt, man sparar om kring 15-20 liter i minuten. Denna metod sparar inte bara på vårt vatten utan är även helt fri från kemikalier. Det är dessutom inte bara miljön man sparar på utan man förenklar även situationen för de boende i fastigheten genom att välja detta alternativ vid en fasadtvätt.