BRF. DOKTORN

P-NR: P4157

Uppdragsbeskrivning:

STARK Fasadrenovering anlitades under 2015 för att utföra hel omgjutning alternativt lokal lagning av föreningens balkonger. 

Omfattning:

Antal balkonger: 137 st

 

Adress: Doktor Widerströms Gata 2-50

Kommun: Stockholm

Balkonger: Renovering

Byggår: 1953

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2015