KV. RACKELHANEN 1-2

P-NR: P4061

Uppdragsbeskrivning:

Fönstermålning.

Renovering av balkonger och balkongräcken.

Omfattning:

Antal fönster: 355 st

Antal Balkonger: 8 st

 

Adress: Karlavägen 71-73

Kommun: Stockholm

Balkonger: Renovering

Fönster: Renovering

Ställning: Fast ställning

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2014