KV. HUVUDSKÄR

P-NR: P6129

Uppdragsbeskrivning:

Tilläggsisolering och fasadputs 

Adress: Huvudskärsvägen 2-42, Fyrskeppsvägen 82

Kommun: Stockholm

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2018