KV. ORMEN STÖRRE

Beställare: Gyllenforsen Fastigheter/Newsec

Adress: Brännkyrkagatan 35, 37, 39
Hornsgatan 54, 56

Projektdata: Takarbeten, plåtarbeten, fönsterrenovering & fasadrenovering.

Uppdragstid: 2020 - 2021

Projektledare: Calle Cederqvist

Referens: Roger björk, Newsec