KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN

Fasadrenovering, Murarbete

Stockholm