GREV TUREGATAN

P-NR: P9087

Uppdragsbeskrivning:

Återskapande av originalfasad med stukatur

Adress: Grev Turegatan 10

Kommun: Stockholm

Kulturhistorisk klassificering: Gul

Slutfört: 2019