BRF. PEPPARKVARNEN

P-NR: P02108

Uppdragsbeskrivning:

STARK förser Brf Pepparkvarnens 4 flerbostadshus med tjockputssystem, inklusive 70 mm mineralull.

Omfattning:

ca 3600 kvm fasadyta (brutto)

 

Adress: Pepparvägen 39, Hökarängen

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2011

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2011