BRF LOWE

P-NR: P4098

Uppdragsbeskrivning:

På uppdrag av NCC har STARK fasadrenovering färdigställt yttre putsarbeten på en Nyproduktion i Sollentuna.

Omfattning:

Fasadyta:

Brutto: 4160 kvm
Netto: 3147 kvm

 

Adress: Sollentunavägen

Kommun: Sollentuna

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Byggår: 2015

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2015