BRF. KRONKVARNEN

P-NR: P3023

Uppdragsbeskrivning:

STARK har på Östermalm renoverat en fastighet med putsarbete samt avfärgning av fasad.

Omfattning:

Fasadyta:

Brutto 280 kvm.

Netto 230 kvm.

 

Adress: Nybergsgatan 4

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Renovering: Lagning puts

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1920

Kulturhistorisk klassificering: Grön

Entrepenadsumma intervall: 0-1 MSEK

Slutfört: 2014