BRF. FANÖ

P-NR: P2012

Uppdragsbeskrivning:

Renovering av fasad, ny takpapp och nya fönster

Adress: Sorögatan 29, 164 47 Kista

Kommun: Huddinge

Fasadsystem: Renovering: Lagning tegel

Ställning: Fast ställning

Byggår: 1970-talet

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2015