Brf. Bajonetten 5

Beställare: Brf. Bajonetten 5
Adress: Storgatan 56
Projektdata: Blästrat fasaden, ny puts samt färgning.
Fönsterrenovering samt takrenovering.
Uppdragstid: 2021-2022
Projektledare: Tommy Segel
Referens:
Per Andersson 070-881 62 00
Mail: per.andersson@byggnadsverket.se