ANNEDALSTERRASSEN

P-NR: P02044

Uppdragsbeskrivning:

Entreprenaden omfattar murning av fasadtegel på ytterfasad samt i trappuppgångar på kvarteret Baltic 22.

Omfattning:

ca 3000 kvm fasadyta (brutto)

 

Adress: Annedalsvägen 39, Bromma

Kommun: Bromma

Fasadsystem: Nyproduktion: Murning fasadtegel

Ställning: Arbetsplatform

Byggår: 2011

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2012