Publicerad 2019-09-16

P-NR: P8098

Uppdragsbeskrivning:

Renovering av befintligt putsfasad 

Adress: Grev Magnigatan 8

Kommun: Stockholm

Slutfört: 2019

Beställarens ord

STARK har under hela projektet varit mycket tillmötesgående och lätta att ha att göra med. Som alltid vid denna typ av projekt har förutsättningar förändrats. Delar av fasaden var till exempel i sämre skick än vad som först kunde bedömas. STARK kom då med konstruktiva förslag på lösningar som var både bra och kostnadseffektiva. STARK har alltid varit tillgängliga för såväl frågor som när vi har diskuterat lösningar. Detta har vi upplevt som mycket positivt. Samt viktigast av allt - slutresultatet har blivit väldigt fint.