Fasadrenovering Stockholm

STARK har levererat kvalitetsfasad i huvudstadsregionen i närmare 60 år. Vårt team i Stockholm har lång erfarenhet och stor kunskap inom allt som rör fasadrenovering. Kontakta oss och begär gratis offert på ditt fasadprojekt idag!

STARK – Stockholms bästa fasadrenovering

Utan renovering av fasader hade Sveriges huvudstad sett mycket annorlunda ut. Nordiskt väder, med iskalla vintrar och varma somrar, nöter ner alla typer av fasader förr eller senare. För att bibehålla hög kvalitet för stadens fastigheter är renoveringsprojekt oundvikligt. 

Sedan 1963 har vi på STARK bidragit till att regelbundet föryngra Stockholm genom våra tjänster inom fasadrenovering. Nedan kan du läsa om vår organisation och de tjänster vi erbjuder.

Experter på att renovera fasad

Beslutet att renovera en fasad medför mer än enbart en estetisk förbättring – det är en viktig investering i din fastighets hållbarhet och värde. Vi på STARK är specialister på fasadrenovering i Stockholm och förstår detta. Därför tillhandahåller vi skräddarsydda lösningar för varje unik byggnad i huvudstaden. Vårt team står redo att återställa fasaden på din fastighet till dess fornstora dagar. Detta oavsett om det rör sig om en robust tegelfasad eller en elegant putsfasad.

Tyvärr drar många paralleller mellan fasadrenovering och kostnad. Men vårt fokus är att erbjuda ett värde som överstiger den initiala investeringen. Varje renovering av en fasad som vi genomför är en avvägd balans mellan kostnadseffektivitet och högsta kvalitet. Vi förstår att budgeten är en viktig aspekt – därför är vi transparenta med våra kostnadsuppskattningar, utan att tumma på kvaliteten.

Vår expertis sträcker sig från den noggranna analysen av din fastighets specifika behov till valet av de mest hållbara och estetiskt tilltalande materialen. Processen att renovera fasad handlar nämligen om mer än bara själva renoveringen. Den innefattar även en detaljerad planering och konsultation som säkerställer att resultatet motsvarar dina förväntningar. Genom att anlita oss väljer du ett företag som sätter kvalitet och kundnöjdhet framför allt. Vi ser fram emot att få renovera din fasad och säkerställa fastighetens långsiktiga värde och livslängd. Kontakta oss idag för att påbörja din resa mot en vackrare och mer hållbar fastighet!

Vår organisation

STARK fasad har tagit form i över 7 decennier. Idag är vi den organisation i Stockholm med störst kompetens när det gäller fasadrenovering. Varje år hjälper vi företag och organisationer med fasadrenovering i Stockholm av varierande typ och storlek.

Kompetent team

Med erfarenhet kommer kunskap. Teamet på STARK har utfört fasadrenoveringar i Stockholm med omnejd under många års tid. Under dessa år har vi getts förtroende att arbeta med renoveringsprojekt på några av huvudstadens vackraste och viktigaste byggnader. 

Certifikat och auktorisering

På STARK har vi de certifikat som krävs för att vi ska kunna garantera högsta kvalitet i de arbeten vi utför. Vårt SPEF-certifikat avser fasadrenoveringar i Stockholm som specifikt sker på putsfasader. Dessutom har alla arbeten vi utför 10 års garanti samt kvalitetsstämpeln SÄKER FASAD, vilken innebär att projektet har besiktigats av en tredje part.

Att vara kund hos oss

De fasadrenoveringar vi utför i Stockholm är avancerade, men att vara kund hos oss är enkelt. Vi värnar om alla kunder och projekt, stora som små, och ser alltid till att leverera optimala resultat.

- Schyssta villkor

Som kund hos STARK kan du alltid räkna med generösa garantier och tydliga avtal. I våra offerter framgår alla villkor gällande kostnad och omfattning av din fasadrenovering i Stockholm. 

- God dialog

Transparens och tydlig kommunikation genererar bra samarbeten. Detta är en erfarenhet vi har samlat på oss genom decennier av fasadrenovering i Stockholm. Som kund kan du alltid nå oss för frågor och funderingar enkelt.

- Bästa möjliga resultat

Det är inte för intet som vi har fått förtroende att leverera fasadrenovering i Stockholm i närmare 60 år. Vårt team av fasadexperter fortsätter konsekvent att leverera resultat i både stora och små projekt.

Vill du veta mer om vår organisation och vad du som kund kan vänta dig av oss? Kontakta oss idag och begär gratis offert på din fasadrenovering i Stockholm!

Våra renoveringsprojekt

Ingen fasadrenovering i Stockholm är den andra lik - Detta är vårt facit av renoveringsprojekt i staden ett bevis på. Teamet på STARK har under åren utfört mängder av väldigt olika fasadrenoveringar runt om i Stockholm. Bland våra referensarbeten finner man bland annat byggnader som Grand Hôtel, Annedalsterrassen och Kungliga Musikhögskolan.

Oavsett hur stort eller litet fasadrenoveringen i Stockholm är låter vi arbetet genomgå ett antal steg:

 

Steg 1: Behovsanalys

Vad finns det för behov för den specifika fasaden och byggnaden? Här varierar svaren mycket mellan olika fastigheter. Vissa fastighetsägare har låtit skadorna i fasaden slå rot mer än andra. Det kan i vissa fall handla om mindre sprickor som behöver åtgärdas. I andra fall kan det vara tal om betydligt större hålrum med risk för vattenskador som påföljd. Om fasaden är mycket illa däran kan det bli tal om fasadbyte. Detta är den mest omfattande fasadrenoveringen i Stockholm, men resultatet blir ofta enastående.

När vi tar oss ann ett fasadprojekt ser vi till att först säkerställa vad som behöver göras. Hur stora är problemen? Vilka åtgärder är lämpliga för att lösa skadan? Bör man passa på att tilläggsisolera om fasadbyte måste genomföras? När behovsanalysen är gjord kommer våra fasadexperter att kunna sätta upp en handlingsplan och komma med ett kostnadsförslag.

När upphandlingen är färdig är det dags att söka bygglov, åtminstone för vissa typer av projekt. När bygglovet har gått igenom kan de praktiska arbetet med fasadrenoveringen i Stockholm påbörjas!

 

Steg 2: Förberedelse

En mycket viktig del tidigt under arbetet med fasadrenoveringen i Stockholm är förmedling av information. Renoveringen kommer sannolikt att vara omfattande och ta ett tag. Därför är det av största vikt att alla som påverkas av projektet är med på vad som gäller. Detta ansvar vilar på fastighetsägaren, men våra fasadexperter medverkar gärna på mötet med boende. 

Det finns ett antal punkter som vi anser är högst relevanta att diskutera inom föreningen. Till att börja med så ska man komma ihåg att en fasadrenovering i Stockholm innebär stora byggställningar. Dessa ställningar kommer att bli en del av boendes vardag under en period. Det är viktigt att veta vad människor tycker om denna förändring. Detsamma gäller det buller och den röra som fasadrenoveringen kommer att innebära runt omkring fastigheten i Stockholm. För alla som ska genomföra fasadrenovering i Stockholm är det viktigt att ha bygglov (då det behövs) och alla andra detaljer gällande arbetet på plats. Den som väljer att ta hjälp av oss på STARK kan räkna med att vi sköter allt pappersarbete. Vi är en helhetsentreprenör och tar ansvar för alla delar av renoveringen – Från start till mål.

Vill du veta mer om hur den förberedande fasen av din stundande fasadrenovering i Stockholm går till? Ring eller maila oss idag!

 

Steg 3: Genomförande

Vi har sagt det förut och det tål att upprepas fler gånger: Renovering av fasad kan se väldigt olika ut beroende på vilka behov som finns i den specifika fastigheten. Vad man däremot kan garantera är att det, under en period, kommer att bli höga ljud och mycket damm att leva med. För att minimera påverkan i de boendes vardag ser vi till att vidta ett antal åtgärder. Vi säkerställer exempelvis att byggdamm inte tar sig in i boendes ventilation. Vi ser till att fönster täcks över då det behövs. Vi ordnar också lösningar som gör att alla boende enkelt kan ta sig in och ut ur byggnaden trots arbetet.

I kontraktet för fasadrenoveringen i Stockholm framgår tydligt vilka åtgärder vi kommer att vidta i denna arbetsfas. Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

Steg 4: Besiktning

När arbetet står färdigt finns det en mycket viktig del kvar. När du väljer STARK för din fasadrenovering i Stockholm genomförs besiktningen av arbetet av en tredje part. Detta gör att du som kund kan lita på att renoveringen bedöms oberoende av oss som genomförare. Har vi utfört jobbet på det sätt vi sagt att vi skulle? Har alla delar i kontraktet fullföljts till punkt och pricka? Har någonting avvikit från grundplanen, och i så fall varför? När den externa besiktningsmannen, vilken utses av fastighetsägaren, har godkänt arbetet får renoveringen stämpeln SÄKER FASAD. Kontakta oss för att veta mer om denna kvalitets- och trygghetsstämpel!

 

Om fasadrenovering i Stockholm

Det finns många olika typer av renoveringsprojekt för fasader. Till att börja med så är det viktigt att känna till att det finns många olika typer av fasader. Trä, tegel och puts tillhör de allra vanligaste. Dessa fasader klär de flesta fastigheter i hela landet, men det finns undantag där mindre vanliga material används. Fasadrenovering i Stockholm bör genomföras när man upptäcker att fasaden på något vis är skadad. Det kan handla om sprickor, hålrum eller andra typer av defekter. Renoveringen av fasaden har förstås ett rent estetisk syfte, men i huvudsak handlar det om att skydda byggnaden. Om sprickor tillåts växa riskerar man att låta vatten och fukt tränga in i fastigheten och åsamka betydligt värre skada. Röta i väggar, golv och tak är något man bör undvika till varje pris.

Nedan presenterar vi några grundläggande fakta om fasadrenovering i Stockholm som vi tycker att de flesta bör känna till.

 

Olika fasader

First things first – Vad kan man säga om de vanligaste fasaderna i Sverige? De ser olika ut, har olika kvaliteter och lämpar sig olika bra för olika syften. Gemensamt för alla är dock att de, förr eller senare, måste genomgå fasadrenovering i Stockholm.

 

Träfasad

Träfasader har utgjort stora delar av den svenska stadsbilden under många år, och så även idag. Det är vackert och ger många olika alternativ till utformning, men trä kräver underhåll. Man brukar säga att en träfasad behöver målas om ungefär en gång per decennium. Det kan vara mer sällan eller oftare beroende på vilken typ av färg och kulör man valt.

Trä är förhållandevis enkelt. Ett trähus går att bygga ut utan några större problem, till skillnad från exempelvis ett tegelhus. Man kan dessutom, som ägare av en fastighet med träfasad, ändra utseendet på byggnaden när man känner för det. Den kan enkelt målas om i ny färg och disponeras om för den som vill ändra fasadstil.

Har du frågor om hur träfasad eller hur vi genomför fasadrenovering i Stockholm? Kontakta oss på STARK idag!

 

Tegelfasad

Murbruket i en tegelfasad kan, någon gång emellanåt, behöva repareras på grund av lokalt uppkomna skador. Förutom dessa ovanliga åtgärder står en tegelfasad ofta starkt under hundratals år. Det finns helt enkelt ingen annan typ av fasad som är lika tålig som denna. Så, varför är inte alla fasader gjorda av tegel? En negativ aspekt av tegel är att det ger få valmöjligheter i jämförelse med andra material. Där puts och trä erbjuder förändring med relativt enkla medel är tegel mycket svårt att forma som man vill. Förändringssvårigheter är priset för en mycket hållbar fasad, helt enkelt.

Vill du veta mer om tegelfasad och/eller om vår fasadrenovering i Stockholm? Hör av dig till oss via telefon eller mail så svarar vi på dina frågor!

 

Putsfasad

Putsfasader tillhör de mest uppskattade fasaderna i Sverige. De kan ha mycket olika utseenden, både i form av kulör och i olika ornament som pryder fasaden. I Stockholm finns mängder av putsfasader och vi på STARK lång erfarenhet utav fasadrenovering av just puts.

Även om puts inte är lika hållbart som tegel så viker det sällan ner sig. Man brukar räkna med att putsa om en fasad efter ungefär 50 år. Sprickor och hålrum i fasaden uppkommer dessvärre betydligt oftare än så. Då en skada uppstår i putsfasad är det viktigt att göra någon åt den snarast. Om skadan inte behandlas utan tillåts växa riskerar huset att drabbas av fukt- och vattenskador.

Nyfiken på att veta mer om putsfasad och hur fasadrenovering i Stockholm av dem går till? Ring eller maila fasadexperterna på STARK.

 

Renovering av olika slag

Fasadrenovering i Stockholm påminner om andra typer av renoveringar – Det finns stora och det finns mindre. 

 

Fasadbyte

Om fasaden har stora och/eller många skador kan totalrenovering vara den enda vägen att gå. Detta är den största typen av renovering man kan genomföra på en fasad. Det befintliga och skadade fasadhöljet på byggnaden byts ut till ett helt nytt. Fasadbyte är en kostsam och tidskrävande åtgärd. Man kan däremot garantera att resultatet kommer att bli mer optimalt än vad någon lokal renovering kan göra.

Vill du se referensarbeten på fasadbyten som vi på STARK har genomfört? Kontakta oss idag så ordnar vi det!

 

Lokala lagningar

Långt ifrån all fasadrenovering i Stockholm innebär en totalrenovering. I många fall kan enskilda skador i fasaden repareras lokalt. Sådana åtgärder innebär betydligt mindre jobb för oss och betydligt lägre kostnad för dig som kund. Med det sagt är vill vi poängtera att den här typen av lagningar är långt ifrån enkla. För att resultatet av renoveringen ska bli optimalt krävs en omfattande kunskap inom fasadarbete. Det krångliga, och samtidigt väldigt viktiga, är att lagningen ska smälta samman med övriga delar av fasaden. Detta oavsett om fasaden är någorlunda ny eller om färgen har börjat slitas ut en aning.

Misstänker du att du behöver göra en lokal lagning i din fasad? Kontakta oss för att boka in ett möte idag!

 

Kostnad

Som kund är det alltid tryggt att veta ungefär vad ens projekt kommer att kosta. Tyvärr är det svårare för oss som utför fasadrenoveringen i Stockholm att komma med prisuppskattning på förhand. Detta beror på att renoveringsprojekt ofta skiljer sig kraftigt åt från varandra. Generellt sett brukar renovering av träfasad kosta mer än exempelvis murputs. Men även detta bestäms individuellt utifrån projektets villkor.

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om läget brukar vi föredra att boka in ett första möte. När vi undersökt förutsättningarna och vad som behöver göras kan vi presentera en tydlig offert.

Vill du boka ett möte för fasadrenovering i Stockholm? Vi bjuder på första besöket!

 

Budgetering

När man sysslar med fasadrenovering i Stockholm kan man aldrig med all säkerhet säga vilka åtgärder som krävs innan arbetet påbörjats. Det händer att vi, efter att avlägsnat gammal (eller delar av gammal) fasad kan större problem visa sig. Sådant vi kan upptäcka är exempelvis att isoleringen sjunger på sista versen. Detta gör förstås att arbetsmängd ökar och således också kostnad. När du som kund ska budgetera inför din fasadrenovering i Stockholm är det därför viktigt att du tar oförutsedd kostnadsökning i beaktning.

 

Vad är det som kostar?

Det finns flera komponenter som bestämmer vad en fasadrenovering i Stockholm kan kosta. För att kunna göra en adekvat uppskattning om en specifik fasad, och renovering av densamma, tar vi hänsyn till nedanstående:

 

- Storlek

Den första, och kanske mest självklara, komponenten är förstås storleken på fastigheten och fasaden i fråga. En större byggnad med fler kvadratmeter av fasad kostar mer att renovera. Priset per kvadratmeter blir dock mindre ju större byggnaden är.

 

- Befintligt skick

Något annat som påverkar kostnaden är naturligtvis det befintliga skicket på fastigheten. Hur mycket behöver egentligen göras under fasadrenoveringen i Stockholm? Som vi tidigare nämnt kan det vara svårt att på förhand bestämma pris. Detta eftersom oförutsedda utgifter kan uppstå då vi analyserar fasaden på djupet.  Ibland krävs en totalrenovering men ofta klarar man sig på enstaka lagningar.

 

- Tillgänglighet

Det är inte bara fasadernas uppbyggnad och skador som skiljer sig åt. Även framkomligheten för de som ska genomföra fasadrenoveringen i Stockholm varierar, och detta påverkar kostnaden. Den här typen av renoveringsprojekt kräver montering av stora byggnadsställningar. Kostnaden för denna montering ingår i totalpriset, och beroende på hur mycket jobb som ligger bakom skiljer sig priset åt. Vissa har tur att bo i ett hus där tillgängligheten för byggnadsställningar är enkel. Andra fastigheter är mer svårtillgängliga. Tyvärr är det inget man som fastighetsägare kan göra något åt.

- Extra tjänster

Många som låter genomför fasadrenovering i Stockholm passar på att även ta hjälp med andra tjänster. I många gamla byggnader kan exempelvis isoleringen ha spelat ut sin roll. Därför kan renoveringen av fasaden vara ett bra tillfälle att göra fastigheten tätare. Detsamma gäller för dörrar och fönster. Många fastighetsägare undviker byte av fönster och dörrar in i det sista på grund av krånglet det medför. Vid fasadrenovering i Stockholm är det många som slår två flugor i en smäll och förser huset med nya fönster och nya dörrar.

 

Tid för fasadrenovering i Stockholm

Precis som med kostnad för fasadrenovering i Stockholm så är det många som önskar tidsuppskattning. Tyvärr är även detta svårt att svara på. Renovering av fasader kan vara alltifrån små och relativt enkla till stora och omfattande projekt som tar lång tid. Tiden det tar att slutföra arbetet beror helt på vilka villkor som råder: Hur stor är fastigheten som ska renoveras? Hur stor är fasaden i kvadratmeter? Hur är byggnadens och fasadens befintliga skick? Och hur tillgänglig är fasaden i Stockholm för de som ska genomföra fasadrenoveringen?

Vill du veta hur lång tid våra tidigare arbeten inom fasadrenovering i Stockholm har tagit? Kontakta oss för att ta del av våra referensarbeten!

 

Bygglov

När behövs egentligen bygglov för fasadrenovering i Stockholm? Det är en högst relevant fråga för alla fastighetsägare som funderar på att renovera fasaden. För de som vill renovera med syftet att fräscha upp snarare än att förändra behövs i regel inget bygglov. Om skador i min gröna putsfasad behöver åtgärdas, och fasaden efteråt kommer vara lika grön som innan – Ja, då är det sannolikt inget som kräver bygglov. För att säkerställa att fasadrenoveringen får genomföras är det bra att ha dialog med byggnadsnämnden i Stockholm.

Om du står inför en fasadrenovering i Stockholm som kräver bygglov så hjälper vi på STARK till med allt praktiskt. Vi har sökt om många bygglov för våra kunder genom åren, och vet därför mycket väl hur en ansökan går till.

Vill du veta mer om bygglov eller om vår fasadrenovering i Stockholm? Kontakta oss idag!

 

STARK – Ångtvätt och fasadrenovering i Stockholm

Rengöring med hjälp av kemikalier och hundratals liter vatten tillhör det förflutna – I alla fall om ni frågar oss på STARK. Vi är stolta över att vara det enda företag i både Stockholm och Sverige som erbjuder klimatsmart rengöring vid fasadrenovering. När vi rengör fasader använder vi nämligen ångtvätt. En metod som både kraftigt reducerar mängden vatten och som är mer skonsam mot fastigheten.

 

Miljö

En ångtvätt kan spara 15 till 20 liter vatten per minut jämfört med vanlig högtryckstvätt. Det låter nästan för bra för att vara sant, men så är inte fallet. Förutom vattensparar-aspekten vill vi också slå ett slag för avsaknaden av kemikalier – Något som också skiljer sig mot vanlig högtryckstvätt. Med ångtvätten vi använder behöver man inte använda miljöfarliga kemikalier för att fasaden ska bli ren. Dubbelt miljövänligt men lika effektivt, helt enkelt!

 

Fasad

Ångtvätten tog sin in på marknaden för fasadrenovering i Stockholm genom STARK. Innan detta har den använts i andra delar av världen, särskilt vid restaurering av gamla byggnader. Ångan är nämligen betydligt mer skonsam mot fasaden. Detta är särskilt viktigt på äldre byggnader och byggnader som är rika på ornament som kan ta skada av för högt vattentryck.

Vill du veta mer om ångtvätten? Ring eller maila oss redan idag! 

 

Grundläggande om fasadrenovering i Stockholm

På Stark renoverar vi fasad runt om i Stockholm varenda dag. Vi har dessutom gjort det under många år. Decennier av fasadrenovering i Stockholm har minst sagt gjort oss till experter på området. Om inte annat så vittnar vårt företagsnamn om detta. Vad vi däremot är fullt medvetna om är att denna typ av projekt inte är någonting som de flesta funderar över. Det är trots allt, i jämförelse med annat, väldigt sällan som renovering av en fasad i Stockholm behöver utföras. I denna text tänkte vi därför gå igenom några grundläggande fakta som vi på Stark tror att gemene fasadintresserad person kan dra nytta av.

 

Fasader

Låt oss börja så övergripande som vi bara kan. För att förstå behovet av att renovera fasad i Stockholm vill vi titta på själva konstruktioner. Vad är egentligen en fasad? Jo, en fasad är själva ”skalet” på en byggnad. Det är den del av huset som är allra längst ut och som, år ut och år in, står pall mot väder och vind. Ett vanligt misstag är att tro att det som räknas som fasad enbart är husets ytterväggar. Så är inte fallet. När man talar om fasadrenovering i Stockholm kan även delar så som husets tak, fönster och balkonger räknas med. På Stark utför vi heltäckande fasadrenovering till bra kostnad. Vi anpassar våra renoveringstjänster efter kundens specifika behov och fixar det som behöver fixas. Svårare än så behöver det inte vara.

 

Fasadrenovering kostnad

När vi nu ändå var inne på pris. En av de vanligaste frågorna som vi på Stark får är just denna; Vad är kostnaden för en fasadrenovering i Stockholm? Tyvärr är denna fråga lika svår för oss att svara på som ”Hur långt är ett snöre?”. Vi kan förstås slänga oss med något slags snitt på kostnad per kvadratmeter men det blir intressant först när vi gjort en analys av huset. Den stora fördelen med att arbeta med oss på Stark är att vi utför denna analys helt kostnadsfritt. När du kontaktar oss för fasadrenovering i Stockholm gör vi en bedömning utifrån vilken en offert kan skapas. Vi kommer fram till vad som behöver göras och ungefär hur lång tid kommer det att ta. Därefter är det upp till dig, som potentiell kund, att ta beslut om huruvida du vill anlita vårt team.

Vill du se referensarbeten på renoverade fasader i Stockholm som vi genomfört? Kontakta oss via telefon eller mail!

 

När är det dags att renovera?

En högst relevant fråga, förstås. Hur vet man egentligen när det är dags att låta genomföra en fasadrenovering i Stockholm? Även denna fråga är svår att svara på generellt. Det beror mycket på vilken fasad ens fastighet har och i vilket läge huset befinner sig. Vissa, ofta saltvattennära, hus drabbas exempelvis ofta hårdare av förslitningar. Man kan säga att ett vanligt snitt för den här typen av renoveringar är ca 50 år. Ibland är det längre och ibland kortare, men detta är något som är vanligt att referera till i branschen. Visst är det ganska imponerande att en fasad, i regel, kan stå pall mot ett nordiskt klimat under så lång tid? Det tycker vi också!

 

När är det dags att byta fasad?

I vissa fall har fasaden ha skadats i så pass stor utsträckning att den rimligaste åtgärden är att byta ut den helt. Precis som det låter så är detta en mycket omfattande åtgärd, men absolut nödvändig i vissa fall. Det enklaste sättet att ta reda på om en fasad behöver bytas är att ta hjälp av en professionell fasadfirma, såsom Stark. Vi undersöker fasadens skick och bedömer huruvida den kan lagas lokalt eller om ett byte av fasad bör genomföras.

 

Hur lång tid tar det att renovera fasad?

Det är svårt att uppskatta tiden för en fasadrenovering. Den kan nämligen variera kraftigt i utförande och därför skiljer sig också tiden mellan olika projekt. Ett antal komponenter spelar in: Hur stor är byggnaden/fasaden i fråga? Hur pass stora skador har uppstått i fasaden och vilka renoveringsåtgärder behöver därför vidtas? När du begär offert på fasadrenovering hos oss på Stark tar vi hänsyn till alla relevanta komponenter när vi uppskattar pris och tid för utförandet. 

För att ge någon form av riktlinje gällande tid brukar en lägenhetsfastighet med 3-4 våningar ta ca 2-4 månader att utföra. Detta gäller större renoveringsprojekt. Mindre kan förstås ta betydligt kortare tid.

 

Vad kostar det att renovera en fasad?

Kostnaden för fasadrenovering utgår helt ifrån vilka moment som behöver genomföras och den tid det kommer att ta. Det är därför omöjligt att svara på vad kostnaden för en specifik renovering skulle vara innan fasadens skick undersökts. För att få en uppfattning om vad just er kostnad skulle bli: Kontakta Stark fasad och boka in ett gratis möte. Efter att vi undersökt er fasad föreslår vi en plan för renovering och ger en offert på kostnaden.

 

Kostnad fasadrenovering puts?

Kostnaden för fasadrenovering av puts utgår från vilka renoveringsåtgärder som krävs i ett specifikt fall. Räkna med en kostnad på ungefär mellan 500 och 1300 kr/kvm, beroende på om det är enklare eller mer omfattande åtgärder som behöver utföras. Det kan exempelvis handla om fasadknackning och omputsning, vilket är ett större projekt - eller lokal lagning, vilket kräver mindre resurser och kan utföras på kortare tid. Kostnaden kan också variera beroende på vilka redskap, ex. byggnadsställningar och maskiner, som behövs för att fasadrenoveringen i fråga ska kunna genomföras korrekt.

 

Kontakta oss!

På STARK hittar du Stockholms mest kompetenta team inom fasadrenovering. Vi erbjuder konkurrenskraftigt pris, schyssta villkor och ett det bästa resultat du kan tänka dig. 

Kontakta oss för att begära gratis offert på ditt renoveringsprojekt!

Författare av texten:

Stefan Karlsson

Titel: VD

Utbildning:

Bygg & Anläggningsteknisk utbildning

Murning & Putsning Klass 1

Arbetat med fasadrenovering sen 1994

Min profil på LinkedIn

linkedin.com/in/stefan-karlsson-87646959

 

 

Länkar & Samarbetspartners

Fasadrenovering Bostadsrättsförening (BRF) i Stockholm

Fasadrenovering Södertälje

Fasadrenovering Eskilstuna

 

Balkongrenovering Stockholm Simtuna Bygg & Betong Teknik AB

Fasadrenovering Stockholm  V Fasad AB

Fönsterrenovering Stockholm V Fasad AB

SEO Biz Media

 

Sidan uppdaterades senast: 2024-02-07

 

 

Våra tjänster

Fasad

Vi erbjuder professionella lösningar för att renovera, bygga om eller bygga nytt för att förbättra utseendet och funktionaliteten på en byggnad.

Balkong

Balkongen är en relativt utsatt del av ett hus och behöver, precis som resten av fastigheten underhållas för att hålla så länge som möjligt.

Fönster

STARK byter årligen ca 3-5000 fönster åt olika kunder. Ett fönsterbyte eller renovering av befintliga fönster kan bidra till att en fastighet sparar energi, vilket i sin tur blir fördelaktigt både miljömässigt och ekonomiskt.

Tak

Ett taks välmående och konstruktion påverkar hela fastigheten. Därför är det viktigt att projekteringen är noggrant genomförd för ett så bra och hållbart resultat som möjligt.

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Referenser

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida