Fasadrenovering i Eskilstuna

Välkommen till Eskilstunas mest välrenommerade företag inom fasadrenovering! Hos STARK hittar du specialister med många års erfarenhet av arbeten med fasader av olika slag. På vår lista av referenser på fasadrenoveringar i Stockholm finns många olika typer av projekt. Från Grand Hôtel, Södersjukhuset och Kungliga Musikhögskolan till Annedalsterrassen och mängder av bostadsrättsföreningar runt om i staden.

Kontakta oss via info@starkfasad.se eller ring oss på 08-534 710 70 så berättar vi mer om hur vi kan stå till tjänst!

 

Vår fasadrenovering i Eskilstuna

Eskilstuna kryllar av fasader - Nya och gamla, putsfasader och tegelfasader. Beroende på vilken typ som det handlar om måste arbetet utföras på olika sätt. En äldre fasad med mycket detaljer måste hanteras mer varsamt, medan en nyare och mindre smyckad fasad klarar mer. Gemensamt för alla typer stadens fasader är dock att de, med jämna mellanrum, behöver genomgå en fasadrenovering i Eskilstuna. Renoveringen är en nödvändighet för att fastigheten och fasaden ska skyddas mot väder och vind. Men också för att byggnaden ska behålla sin estetiska elegans.

På STARK vet vi hur man utför fasadrenoveringar i Eskilstuna som håller absolut högsta kvalitet. Vi har nämligen gjort det i över 55 års tid. Som kund hos oss kan du räkna med ett arbete som gör att den befintliga arkitekturen hålls intakt. Men som också ger byggnaden det ansiktslyft som den behöver. Oavsett fasad, oavsett omfattning och oavsett vilket företag eller organisation det handlar om – Vi gör jobbet, och vi gör det bäst!

 

Låter det intressant?

Då borde vi träffas så snart som möjligt! Ring eller maila oss redan idag så bokar vi in ett kostnadsfritt möte. Under mötet går vi igenom olika valmöjligheter som du har inför just din fasadrenovering i Eskilstuna. Efter mötet och utefter era önskemål tar vi fram en offert.

 

Fasadrenovering i Eskilstuna – Varför just STARK?

För att kunna leverera högkvalitativa tjänster inom fasadrenovering Eskilstuna finns det flera pusselbitar som måste falla på plats. Det räcker inte att företaget besitter den rätta kompetensen om de inte vågar investera i de rätta verktygen. Detsamma gäller för motsatsen. Det räcker det inte att ha utrustning om personalen saknar den erfarenhet som krävs. På STARK har vi alltid haft en stark övertygelse om att helheten måste stämma för att resultatet ska bli optimalt. Och därför har vi sett till att skaffa oss en bredd i verksamheten. En bredd som gjort oss till den bästa leverantören av fasadrenoveringar i Eskilstuna.

 

Hög kompetens inom fasadrenovering i Eskilstuna

Vi har sagt det förut och vi kommer att säga det igen – Alla fasader kräver olika behandling. Detta faktum gör att fasadrenoveringar i Eskilstuna kräver en kompetensbredd. Och det är just vad fasadspecialisterna på STARK har.

 

Professionell personal

All personal som arbetar hos oss får genomgå utbildningar som gör att de håller måttet. Som kund hos oss kan du därför räkna med att vi hjälper dig hela vägen. Från information och rekommendation i en tidig fas, till eventuella färg- och kulörval, och vidare genom hela projektet.

 

Certifierad firma

Vi är stolta över att kunna titulera oss SPEF-certifierade. Certifikatet avser fasadrenoveringar för putsfasader i Eskilstuna. Och den ger oss möjlighet att kunna erbjuda lösningar som är stämplade SÄKER FASAD. Detta system gör både att våra arbeten kontrolleras av en tredje part och att garantin på arbetet uppgår till 10 år. Detta utgör en stor och viktig säkerhet för våra kunder. Läs mer om SPEF-certifikat på https://spef.org.

 

Olika projekt inom fasadrenovering i Eskilstuna

På STARK restaurerar vi Eskilstuna genom våra fasadrenoveringar. Det kan handla om alltifrån fasader som är flera hundra år gamla, till betydligt yngre fasader som genomgår sin första renovering. Vår erfarenhet och bredd gör att vi kan anta varje projekt med utgångspunkt i den specifika fasaden. Vad behöver den? Och hur kan vi på bästa sätt se till att uppnå bästa möjliga resultat?

Vi har utfört fasadrenoveringar i Eskilstuna på såväl gamla som nya puts- och tegelfasader i över 55 år. Bland våra referensarbeten finns alltifrån mindre bostadsrättsföreningar till Grand Hôtel och Kungliga Musikhögskolan. Under de många åren i branschen har vi haft många lyckade samarbeten med olika fastighetsägare och föreningar i staden.

Har du en fastighet som behöver genomgå fasadrenovering i Eskilstuna? Vi ser till att fasaden behåller sin ursprungliga karaktär och samtidigt får en helt ny lyster.

 

Modern fasadrenovering i Eskilstuna

För att fortsätta vara ledande inom branschen för fasadrenovering i Eskilstuna måste man hålla sig uppdaterad. Och det gör vi på STARK regelbundet. Vi arbetar med de allra mest moderna fasadsystem som erbjuds på marknaden. För att klara Boverkets hårda krav för att få arbeta med dessa system låter vi personalen genomgå särskilda utbildningar. Vi använder dessutom metoder för fasadrenovering som gör att våra arbeten i Eskilstuna håller sig underhållsfria under en väldigt lång tid.

 

STARK - Unika i Sverige! Miljövänlig och skonsam rengöring vid fasadrenovering i Eskilstuna

Regelbunden rengöring är en viktig del av alla fasadrenoveringsprojekt i Eskilstuna. De allra flesta företag använder sig av högtryckstvättar och kemikalier för den här typen av arbeten. Högtryckstvättar som pumpar ut 20-tals liter vatten i minuten, med kemikalier, som rinner rakt ner i brunnen. Det kommer förstås inte som en chock för någon att denna metod är dålig för miljön. Därför är vi extra stolta över att, som enda företag i Sverige, ha gått mot strömmen gällande rengöringsmetoder. Vi är nämligen det enda företag som har både utrustning och personal med utbildning inom ångtvätt för fasader!

 

Ångtvätt för bevarande av fasaden

Ångtvätt för fasader är en välbeprövad metod i världen, även om den är ny i Sverige. Metoden har varit särskilt populär vid rengöringen av gamla kulturbyggnader i Storbritannien under en längre tid. Detta för att den, bortsett från miljöaspekten, är skonsam mot fasaden man arbetar med. När vi på STARK utför fasadrenovering på gamla fastigheter i Eskilstuna kan vi enkelt rengöra utan att äventyra ornament och mönster i fasaden.

 

Ångtvätt för bevarande av miljön

Genom att använda ångtvätten när vi utför fasadrenoveringar i Eskilstuna kan vi spara 15–20 liter rent vatten i minuten. Vatten som, vid tillämpning av en högtryckstvätt, hade gått raka vägen ner i brunnen. Och inte nog med det. Då rengöring med hjälp av högtryckstvätt innehåller en rad olika kemikalier är ångtvätten helt kemikaliefri!

 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med fasadrenovering i Eskilstuna utan att förstöra miljön! Du når oss på telefonnummer 08-534 710 70 och via mail på info@starkfasad.se

 

Varför utföra fasadrenovering i Eskilstuna?

Det finns inget entydigt svar på varför man behöver utföra en fasadrenovering i Eskilstuna. Fasadernas utformning och karaktär varierar, och det gör också deras renoveringsbehov. Det kan handla om alltifrån mindre projekt till större renoveringsarbeten som sträcker sig över en längre tid. I vissa fall kan de arbeten som vi utför inom fasadrenovering i Eskilstuna bestå av tvätt, målning eller enklare lagning av skador. Arbeten som går relativt snabbt att utföra. I andra fall ersätter vi den gamla fasaden med en helt ny, och det kräver naturligtvis betydligt mer av oss. Den gamla fasaden måste då bearbetas ordentligt innan arbetet kan dra igång. Vi knackar och bilar fasaden så att trasiga delar kan avlägsnas. De vibrationer som då uppstår kan föra en hel del oväsen. Men vill man att fasaden ska vara fin så får man lida lite pin!

 

För hållbarhet

En fasad får utstå stor påfrestning. Detta gäller särskilt för fasader i Sverige och Norden, där vädret växlar från iskalla vintrar till varma somrar. Väder och vind är nämligen två stora faktorer till att fastigheternas skal vittrar sönder med åren. En annan bidragande faktor till sprickor och andra skador i fasaden är vibrationer i marken som kan skapas av trafik. Detta gäller särskilt i stora städer. Och det är där som vi på STARK kommer in i bilden. Vi ser till att bevara huvudstadens fasader med hjälp av våra tjänster inom fasadrenovering i Stockholm. När vi utför ett renoveringsarbete gör vi fasaden hel, stark och hållbar under lång tid. Fri från sprickor och fri från påföljande vattenskador. Detta gäller oavsett om det handlar om mindre skador eller om en mer omfattande fasadrenovering behövs för Eskilstunaprojektet.

 

För fina resultat

Många fasadrenoveringar i Eskilstuna görs primärt för att skydda fastigheten mot skador och fukt. Men man ska inte glömma att Eskilstunas fastigheter också kan få ett rent estetiskt lyft av en väl utförd fasadrenovering. Det är fult med fasader som är fulla med sprickor, hål och andra skador. Genom att låta fasadproffsen på STARK arbeta med fasaden kan den bli som ny igen. Vi putsar, lagar, målar och bilar alla väggar till dess att vi har gett kunden vad den vill ha.

 

 

För lönsamhet

En fin och välskött fasad är en fröjd för ögat. Men den kan också vara en rejäl fröjd för plånboken för fastighetsägaren eller bostadsrättsägaren. Den yttre fasaden är det första som man möts av när man besöker en fastighet. Om besöket exempelvis handlar om lägenhetsvisning i en bostadsrätt som finns på insidan av den vackra fasaden. Ja, då kan en vacker fasad mycket väl bidra till att priset på lägenheten stiger. Fasadrenovering i Eskilstuna syftar alltså inte bara till att skydda fastigheten och göra så att den ser fin ut. Det är också en investering som ökar värdet på fastigheten.

 

Fasadrenoveringar i Eskilstuna – Hur det går till

Alla fasadrenoveringar i Eskilstuna ser olika ut. Det kan handla om mindre lagnings- och målningsprojekt till byten av hela fasaden. Oavsett vilken omfattning som projektet har så arbetar vi på STARK efter ett antal steg i samarbetet med våra kunder. Stegen handlar både om förberedelserna till arbetet, själva fasadrenoveringen i Stockholm och om besiktningen efteråt.

 

Kommunikation

Kommunikation betyder allt i arbetets första fas. Detta är förstås inte unikt för fasadrenoveringar i Eskilstuna utan gäller för alla typer av byggarbeten. Många fasadprojekt tar lång tid och innebär såväl oväsen som oreda för de som bor eller arbetar i fastigheten. Vi rekommenderar därför alla fastighetsägare som vi arbetar med att tidigt ge ut rikligt med information om renoveringen till de berörda. Ett informationsbrev eller –mail där det tydligt framgår vad projektet kommer att innebära och hur lång tid det kommer att ta. Allra helst bör du som fastighetsägare också anordna ett möte där informationen presenteras.

Kommunikationen gäller förstås också mellan oss som renoverare och fastighetsägaren vi arbetar med. Därför arbetar vi på STARK alltid i nära dialog med alla kunder. Vi har snart 60 års erfarenhet av fasadrenoveringar i Eskilstuna. Vi vet att missnöje ofta grundar sig i kommunikationsproblem under arbetets gång.

 

Förberedelse

Innan arbetet med fasadrenoveringen i Eskilstuna påbörjas ser vi till att alla förberedelser är optimala. Vi monterar de byggställningar som vi behöver för att komma åt fasaden. Vi ser till att allt material, alla verktyg och alla maskiner som behövs finns tillgängliga. Och vi ber fastighetsägare och boende att flytta undan sådant som skulle kunna ta skada av vårt arbete. Detta gäller särskilt om vi utför fasadrenoveringar på en innergård i Eskilstuna. Det kan handla om cyklar och cykelställ, blomkrukor, lekställningar och annat ömtåligt.

 

Renovering

När fasadrenoveringen i Eskilstuna drar igång är det dags för människor i fastigheten att stålsätta sig mot buller. Renoveringen kommer att höras. Den kommer att orsaka en hel del smuts och damm, och den kommer sannolikt att väcka känslor hos de som berörs av den. På STARK gör vi allt för att minska vår inverkan på människors vardag när vi utför fasadrenoveringar i Eskilstuna. Vi ser till att ventilation och fönster blir plastade och tejpade, och vi ser till att flytta undan vårt material och våra verktyg så gott det går. Det brukar heta att ändamålet helgar medlen, och det stämmer aldrig så väl som vid fasadrenoveringar i Eskilstuna.

 

En första besiktning

Alla byggarbeten ska stämmas av. Det är en trygghet både för kunden och för entreprenören som utför arbetet. Fasadrenoveringar i Eskilstuna är inget undantag. När arbetet i Eskilstuna står färdigt sker en obligatorisk besiktning av fasadrenoveringen. Den utförs av en extern besiktningsman som väljs av fastighetsägaren, och sker tillsammans med en representant från oss på STARK. Under besiktningen stämmer besiktningsmannen av så att slutresultatet stämmer överens med vad avtalet mellan oss och kunden säger.

 

Tack och hej! ...och på återseende

När besiktningen är färdig, arbetet är godkänt och den nya fina fasaden sträcker sig mot himlen. Då är det dags för oss på STARK att packa ihop och få platsen att, så gott det går, återgå till sitt forna skick. När vi skiljs åt från fasadprojektet väntar, inom två års tid, en så kallad garantibesiktning. Kunden kallar in oss tillsammans med en extern besiktningsman för att stämma av arbetet då det har gått en tid sedan fasadrenoveringen i Eskilstuna utfördes.

 

Olika fasader men liknande behov av
fasadrenovering i Eskilstuna

En husfasad som har ådragit sig skador måste renoveras. Detta är en absolut nödvändighet oavsett vad fasaden i fråga är gjord av, hur gammal den är och vilka tidigare renoveringar som har skett. En fasad som har sprickor och hålrum utgör en fara för hela fastigheten. Efter att ha levererat tjänster inom fasadrenovering i Eskilstuna i över 55 år har vi sett det mesta. Från stora till mindre skador, på både puts- och tegelfasader.

 

Renovering av putsfasad

I den bästa av världar utgör putsfasaden en helt skadefri, slät och fin yta som skyddar fastigheten. I den verkliga världen uppstår sprickor och skador i putsen till följd av rörelser i marken. I hålrummen tar sig vatten in. Vatten som så småningom fryser till is, vilket leder till frostsprängning. Frostsprängning som i sin tur kan orsaka ännu större skada på fasaden såsom mögelskador och, om det vill sig illa, hussvamp. Ni förstår problematiken. Det är helt enkelt väldigt viktigt att man utför fasadrenovering av puts i Eskilstuna så snart som möjligt efter att skadorna uppstått. På STARK har vi lång erfarenhet av den här typen av arbeten.

Kontakta oss på telefonnummer 08-534 710 70 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

 

Renovering av tegelfasad

Tegel är ett mycket stabilt byggmaterial jämfört med många andra, men även solen har sina fläckar. Det har nämligen en förmåga att emellanåt dra åt sig vatten, och vatten och byggnader är en dålig kombination. Skador i form av mögel och svamp kan uppstå i fasaden om man låter renoveringen dröja för länge, och det kan kosta dyrt att laga.

 

Misstänker du att din tegelfasad i Eskilstuna behöver fasadrenovering?

Kontakta oss på STARK så gör vi ett kostnadsfritt besök hos er!

Fasadrenovering Stockholm

Våra tjänster

Rött Tegel

Fasad

Vi erbjuder professionella lösningar för att renovera, bygga om eller bygga nytt för att förbättra utseendet och funktionaliteten på en byggnad.

Starkfasad Balkonger

Balkong

Balkongen är en relativt utsatt del av ett hus och behöver, precis som resten av fastigheten underhållas för att hålla så länge som möjligt.

Starkfasad Fönster

Fönster

STARK byter årligen ca 3-5000 fönster åt olika kunder. Ett fönsterbyte eller renovering av befintliga fönster kan bidra till att en fastighet sparar energi, vilket i sin tur blir fördelaktigt både miljömässigt och ekonomiskt.

Tak

Tak

Ett taks välmående och konstruktion påverkar hela fastigheten. Därför är det viktigt att projekteringen är noggrant genomförd för ett så bra och hållbart resultat som möjligt.

Fasad

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Referenser

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida
Jobba Hos Oss Fasadgruppen