Hållbara fasader med återbruks-garanti

Vi på STARK erbjuder återbrukbart tegel.

Det innebär att det tegel vi tar emot kommer klara rivning, rensning och kvalitetskrav så att det återbrukade teglet har samma garantier som nytillverkat samt klarar samma krav på livslängd