Tellusborgsvägen

Här håller STARK på att mura fasaden på Tellusborgsvägen