Tegnérgatan 18

Här har STARK gjort en renovering av fasad ovan sockelvåning, renovering av fönster samt målning av plåtdetaljer. Se så fint!