STARK åter på Södersjukhuset

Nu så har vi åt NCC, i samverkan med Locum, fått förtroendet att bygga nya fasader åt utbyggnaden av sjukhuset. Ett spännande uppdrag i en mycket krävande miljö.

Södersjukhuet är Stockholms viktiga akutsjukus med en krävande verksamhet med en hög efterfrågan från samhället och medborgare. Landstinget har, via sitt fastighetsbolag Locum, beslutat att utveckla och förbättra verksamheten, bla genom en tillbyggnation i flera delar.

NCC Construction har fått uppdraget, i en sk. samverkansentreprenad med Locum. Byggnaden ska lyfta akutsjukvårdens verksamhet främst genom en helt ny akutmottagning. Men även fler avdelningar, vårdplatser samt en förbättrad sjukhusdrift ingår i uppdraget.  NCC har anlitat STARK för att lösa det energieffektiva putssystemet som byggnaden ska utrustas med. 

- Ambitionen är högt satt och viljan är att bla nå "Miljöbyggnad Guld", som bla innebär låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och hälsosammare material, berättar Stefan Karlsson, VD på STARK. Här kommer vi in med att utföra en mycket speciell fasadlösning. Stora glasytor, med stora fasningar, ut mot putsad fasad på en riktigt tjock isolering. 

- Det är inte helt enkelt att lösa fasaderna, fyller Jonas Pettersson i, ansvarig projektledare från STARK. Vi får rätt stora avstånd från ställningen pga fasningen och måste t.ex. använda invändiga räcken som extra fallskydd. Dessutom blir det en tät dialog med t.ex. plåtslageri och andra parter för att synkronisera alla moment. Tuft men spännande, rundar Jonas av.

- Ja, vi har också en krävande miljö, det är tätt och lite plats. Många pågående projekt runt om och det mitt i en stor akut vårdverksamhet, som servar hela Stockholm, säger Stefan Karlsson och lyfter blicken mot området. Det är viktig verksamhet som pågår och jag är säker på att valet av STARK också beror på all den tid och erfarenhet vi har av vårdverksamheten här på Södersjukhuset. 

Det ska bli spännande att få slutföra ännu en stor entreprenad uppe på Sjukhusbacken, avslutar Stefan.

 

Ambitionen är att nå klassificeringen "Miljöbyggnad Guld"
En mycket krävande arbetsplats och miljö, mitt i pågående vårdverksamhet