Ett STARKt tillskott i våra tjänster

STARK har som enda företag i Sverige både utrustning och utbildad personal för att kunna utföra en miljövänlig och effektiv ångtvätt av fasader. Tack vare möjligheten att anpassa värme och tryck går denna metod att använda skonsamt även på de mest känsliga fasaderna och regleras även efter vilken typ av organism som ska avlägsnas för att uppnå bästa resultat. Metoden är en väl beprövad teknik som med stor framgång använts på kulturbyggnader över bland annat hela Storbritannien. Ännu en stor fördel med metoden är att man använder betydligt mindre vatten än vid en vanlig högtryckstvätt, man sparar om kring 15-20 liter i minuten. Denna metod sparar inte bara på vårt vatten utan är även helt fri från kemikalier. Det är dessutom inte bara miljön man sparar på utan man förenklar även situationen för de boende i fastigheten genom att välja detta alternativ vid en fasadtvätt.