Vilan

Vilan Drottningholm

Här har STARK renoverat denna fina fasad i Vilan i Drottningholm. Vi har bomputsat och färgat med målarkalks produkter.