Kvarteret Ekdungen

På kvarteret Ekdungen i Sundbyberg jobbar STARK på för fullt med fönsterbyte, tilläggsisolering, puts samt gör nya balkongräcken!