Kv Vargen

På Kv Vargen i Sundbyberg håller STARK på med renovering för fullt. Etapp 1 är snart klar, etapp 2 pågår bilning av balkong