Besqab ska bygga radhus och vi ska mura dem!

I ett skogsbryn i Tyresö kommun kommer 47 stycken rad- och parhus byggas och vi har fått förtroendet att tegelmura dessa. (bild: Besqab)