Avslutad renovering och ännu ett fint samarbete!

Grev Magnigatan 8. En vacker fasad med struktur och stuckatur som visade sig vara något av en utmaning. Här skulle fasaden renoveras men det dök upp oväntade utmaningar längs projektets gång. Tack vare en god dialog mellan vår beställare och vår projektledare gick detta att lösa på ett mycket bra sätt! I situationer som denna är det extra roligt att höra att samarbetet uppskattats inte bara från vårt håll utan även få dessa fina ord från beställaren:

"STARK har under hela projektet varit mycket tillmötesgående och lätta att ha att göra med. Som alltid vid denna typ av projekt har förutsättningar förändrats. Delar av fasaden var till exempel i sämre skick än vad som först kunde bedömas. STARK kom då med konstruktiva förslag på lösningar som var både bra och kostnadseffektiva. STARK har alltid varit tillgängliga för såväl frågor som när vi har diskuterat lösningar. Detta har vi upplevt som mycket positivt. Samt viktigast av allt - slutresultatet har blivit väldigt fint."

Med detta vill vi också passa på att uppmärksamma det faktum att situationer som denna faktiskt uppkommer. Det är inte alltid lätt att veta vilket skick fasaden i fråga är från början utan det finns alltid en risk att det dyker upp saker längs vägen. Detta tillsammans med tex väderförhållanden påverkar vårt arbete mycket. Trots detta försöker vi alltid hitta den smidigaste och bästa vägen att gå för alla inblandade. Vi arbetar ständigt för att förbättra våra hantverksmässiga kunskaper men förmågan att möta en beställare och att tillsammans kunna hantera de utmaningar som dyker upp är precis lika viktigt och kräver också utveckling!