LILLHOLMSSKOLAN

Beställare: Veidekke

Adress: Stångholmsbacken 91

Projektdata: Murning

Uppdragstid: 2021

Projektledare: Mats Holm

Referens: Love Leander 073-3550935