KV. NÄRINGSMINISTERN

P-NR: P8001

Uppdragsbeskrivning:

I kvarteret Näringsministern har Einar Mattson byggt 54 nya lägenheter åt Svenska Bostäder. STARK försåg fastigheten med fasadsystem.

Omfattning:

9000 kvm fasad inkl. kvarteret Kulturministern (bruttoyta)

 

Adress: Sockenvägen, Bagarmossen

Kommun: Stockholm

Fasadsystem: Nyproduktion: Fasadsystem tjockputs

Ställning: Fast ställning

Byggår: 2008

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Entrepenadsumma intervall: 2-5 MSEK

Slutfört: 2009