Vi välkomnar Michael

Vi vill välkomna Michael Westling till STARK! Han kommer att jobba som projektledare samt med kalkyl. Vi ser fram emot detta!